Hot News :
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561 14:25

ราคากลางโครงการถนนคสล.บ้านโนนจิก ม.8 เส้นจากบ้านนายสวาท บัวเขียว - บ้านนายอั้ว ใจดำ และแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนด

   ประกาศ ราคากลางและแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนดโครงการโครงการถนนคสล.บ้านดนนจิก ม.8  เส้นจากบ้านนายสวาท บัวเขียว - บ้านนายอั้ว ใจดำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 150,000.- บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ