Hot News :
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560 15:48

ราคากลางและแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนดโครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านคูเมือง ม.7 เส้นบ้านนายประครอง - บ้านนายวิชัย

   ประกาศ ราคากลางและแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนดโครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านคูเมือง ม.7 เส้นบ้านนายประครอง - บ้านนายวิเชียร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 100,000.- บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ