Hot News :
วันพุธ, 06 ธันวาคม 2560 08:54

ราคากลางและแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนดโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายเสรี-บ้านนายโฮมมนเทียรอาจ หมู่ที่ 11 บ้านโนนเมืองน้อย

   ประกาศร ราคากลางและแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนดโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายเสรี-บ้านนายโฮมมนเทียรอาจ หมู่ที่ 11 บ้านโนนเมืองน้อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 149,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 149,000.- บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ