Hot News :
วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 15:07

ราคากลางและแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนดโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคูเมือง ม.1 (เส้นทางคูเมือง-โนนเมืองน้อย)

   ประกาศราคากลางและแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนดโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูเมือง ม.1 (เส้นทางคูเมือง-โนนเมืองน้อย) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 335,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 335,000.- บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ