Hot News :
วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 00:00

ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 853,944 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 853,944 บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ