Hot News :
วันพุธ, 18 ตุลาคม 2560 19:08

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีษกระบือ หมู่ที่ 10 เส้นบ้านนายวิเชียร-ดอนปู่ตา

    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีษกระบือ หมู่ที่ 10 เส้นบ้านนายวิเชียร-ดอนปู่ตา องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 172,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 172,000.- บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ