Hot News :
วันพุธ, 18 ตุลาคม 2560 18:57

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหวาง หมู่ที่ 2 เส้นซอย SML-หนองแคน

    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหวาง หมู่ที่ 2 เส้นซอย SML-หนองแคน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 302,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 302,000.- บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ