Hot News :
วันศุกร์, 08 กันยายน 2560 11:58

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อน 10 ตู้ ชนิดมือผลัก จำนวน 2 ชุด

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อน 10 ตู้ ชนิดมือผลัก จำนวน 2 ชุด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 200,000 บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ