Hot News :
วันศุกร์, 08 กันยายน 2560 11:57

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนจิก หมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายผิน บุญหลาย-ถนนลาดยาง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนจิก หมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายผิน บุญหลาย-ถนนลาดยาง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 335,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 335,000 บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ