Hot News :
วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560 00:09

ราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,000 บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ