Hot News :
วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560 23:45

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 สายดอนผอุง-คูเมือง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 สายดอนผอุง-คูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 199,000 บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ