Hot News :
วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560 22:31

ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านหวาง หมู่ที่ 12

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านหวาง หมู่ที่ 12 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 149,000 บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ