Hot News :
วันจันทร์, 24 เมษายน 2560 22:31

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 141,500 บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ