วันพุธ, 22 มีนาคม 2560 22:31

ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าโรงงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง บ้านคูเมืองตก หมู่ที่ 4

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าโรงงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง บ้านคูเมืองตก หมู่ที่ 4 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 129,500 บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ