Hot News :
วันพุธ, 01 มีนาคม 2560 22:31

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูเมืองกลาง หมู่ที่ 1 สายทางบ้านคูเมือง-ดอนผอุง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูเมืองกลาง หมู่ที่ 1 สายทางบ้านคูเมือง-ดอนผอุง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ