วันพุธ, 18 มกราคม 2560 22:01

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหวาง หมู่ที่ 2 สายทางบ้านหวาง-ตำบลโนนผึ้ง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหวาง หมู่ที่ 2 สายทางบ้านหวาง-ตำบลโนนผึ้ง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 113,500 บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ