วันพุธ, 18 มกราคม 2560 22:01

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคูเมืองออก หมู่ที 7 สายทางโนนบ้านใหม่-ดอนป่าแดง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคูเมืองออก หมู่ที 7 สายทางโนนบ้านใหม่-ดอนป่าแดง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 106,500 บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ