Hot News :
วันศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2559 22:17

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 11 สายทางบ้านโนนเมืองน้อย-บ้านคูเมือง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 11 สายทางบ้านโนนเมืองน้อย-บ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ