Hot News :

ร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน อัคคีภัย (กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าไฟลามทุ่ง) ประจำปี 2561

     วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน อัคคีภัย (กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าไฟลามทุ่ง) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ