Hot News :

จัดกิจกรรม big cleaning day คูเมืองตำบลสะอาด โดยการเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวบริเวณถนนเส้นหลัก – ถนนเส้นรอง ตำบลคูเมือง

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อบต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม big cleaning day คูเมืองตำบลสะอาด โดยการเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวบริเวณถนนเส้นหลัก – ถนนเส้นรอง ตำบลคูเมือง นำโดยนายทัศนัย วราพรม นายก อบต. พร้อมพนักงาน ผู้นำชุมชน

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ