Hot News :

ร่วมออกตรวจนิเทศงาน ณ อบต.คูเมือง​ และได้ออกตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​ สังกัด​ อบต.คูเมือง​ ทั้ง​ 3​ แห่ง​

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายประมูล แดนดี ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนางธนภร แสงนิธิตนัน และนางนิรชา ยืนยาว ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ ได้ออกตรวจนิเทศงาน ณ อบต.คูเมือง และได้ออกตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คูเมือง ทั้ง 3 แห่ง 

    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง

    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก

    3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาง

ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาอาคารสถานที่ แนะนำในการพัฒนาการจัดเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ