Hot News :

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองศรีไค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน และ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกดับไฟลามทุ่ง เขต ดอนป่าแดง บ้านดอนผอุง

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เทศบาลตำบลเมืองศรีไค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน และ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกดับไฟลามทุ่ง เขต ดอนป่าแดง บ้านดอนผอุง เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ