Hot News :

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้บริการด้านวิชาการ ด้านการจัดการชุมชน และร่วมมือกับ อบต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และ ส่งเสริมสินค้าดีตำบลคูเมือง

       วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้บริการด้านวิชาการ ด้านการจัดการชุมชน และร่วมมือกับ อบต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และ ส่งเสริมสินค้าดีตำบลคูเมือง

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ