Hot News :

จัดประชุมเตรียมการจัดโครงการวันเด็ก 2561

        วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.อบต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยกองการศึกษาฯ จัดประชุมเตรียมการจัด โครงการวันเด็ก 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สถานศึกษา รพสต. คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด ในการนี้ มีนายทัศนัย วราพรม นายก อบตคูเมือง เป็นประธานที่ประชุม

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ