Hot News :

ร่วมต้อนรับท่านฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ และคณะจากอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

         วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ท่านฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ และคณะจากอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจน ทุกข์ สุข ของประชาชนในพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน นำไปสู่เป้าหมาย “วารินชำราบ สุข สงบ ร่มเย็น” และมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีคณะผู้บริหารทอ้งถิ่น ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภา อบต.คูเมือง

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ