Hot News :

ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

           วันที่ 1 ธันวาคม 2559  นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่   ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ/กศน.อำเภอวารินชำราบ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง/ผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นคณะทำงานระดับหมู่บ้าน..จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ