Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ พร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานโนนแกและแหล่งโบราณสถาน ณ บริเวณโบราณสถานโนนแก หมู่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มณฑลทหารบก ที่ 22 ดำเนินการตามโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดกิจกรรมมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี 2559....

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ นำพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกและวางพวงมาลาเนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า รัชกาลที่ 3 วันปิยะมหาราช ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี....

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ และพนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์น้อย) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี...

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลคูเมือง เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี...

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ผอ.กองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา ผ.ช นักพัฒฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชน ร่วมถวายต้นกัณฑ์หลอน ณ วัดบ้านคูเมือง และวัดบ้านโนนจิก 

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อบต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม big cleaning day คูเมืองตำบลสะอาด โดยการเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวบริเวณถนนเส้นหลัก – ถนนเส้นรอง ตำบลคูเมือง นำโดยนายทัศนัย วราพรม นายก อบต. พร้อมพนักงาน ผู้นำชุมชน

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายประมูล แดนดี ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนางธนภร แสงนิธิตนัน และนางนิรชา ยืนยาว ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ ได้ออกตรวจนิเทศงาน ณ อบต.คูเมือง และได้ออกตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คูเมือง ทั้ง 3 แห่ง 

    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง

    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก

    3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาง

ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาอาคารสถานที่ แนะนำในการพัฒนาการจัดเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ