Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ พร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานโนนแกและแหล่งโบราณสถาน ณ บริเวณโบราณสถานโนนแก หมู่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มณฑลทหารบก ที่ 22 ดำเนินการตามโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดกิจกรรมมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี 2559....

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ นำพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกและวางพวงมาลาเนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า รัชกาลที่ 3 วันปิยะมหาราช ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี....

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ และพนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์น้อย) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี...

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลคูเมือง เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี...

          วันที่ 4 ธันวาคม 2559  นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตร เปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 1 ธันวาคม 2559  นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโนนจิก ประจำปีการศึกษา 2560 และให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกีฬา กีฑา และมอบรางวัล ประจำปีการศึกษา 2560 

           วันที่ 1 ธันวาคม 2559  นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่   ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ/กศน.อำเภอวารินชำราบ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง/ผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นคณะทำงานระดับหมู่บ้าน..จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ