วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562 14:16

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า1-99

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อทราบโดยทั่วกัน

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ