วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561 13:49

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่ง นา่ยช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด กองช่าง

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ