Hot News :
วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560 16:05

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ