Print this page
วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2560 14:25

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสรร วันเวลาและสถานที่ เลือกสรรพนักงานจ้าง