วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560 06:58

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ที่ลงทะเบียนห้วงเดือน มิถุนายน 2560

     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือน มิถุนายน 2560 จึงประกาศมาให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ